Ośrodek Muzyki Liturgicznej przy Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie ma skupiać i jednoczyć środowiska muzyczne naszej archidiecezji. Naszym celem jest podnoszenie poziomu i dbałość o muzykę liturgiczną oraz kształtowanie wrażliwości na jej piękno.
W ramach ośrodka będziemy zajmować się przede wszystkim muzyką liturgiczną oraz samą liturgią. Będziemy podejmować różnorakie działania - m.in. kurs dla psałterzystów, co miesięczne spotkania środowisk muzycznych, sympozja dotyczące muzyki liturgicznej, historii muzyki sakralnej, warsztaty muzyki liturgicznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Chcemy także włączać się w liturgie ważniejszych uroczystości w naszej archidiecezji.

 

Ks. Mateusz Ociepka

Kierownik Ośrodka Muzyki Liturgicznej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ks. Mikołaj Węgrzyn

dr teologii, Dyrektor Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej WIT, rektor Kościoła Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie,  Archidiecezjalny Duszpasterz Organistów oraz Duszpasterz Środowisk Twórczych

ks. Mateusz Ociepka

Kierownik Ośrodka Muzyki Liturgicznej w Częstochowie.  Założyciel i dyrygent Scholi liturgicznej "Domine Jesu", absolwent Podyplomowego Studium Chóralistyki i Emisji Głosu AM w Bydgoszczy

Łukasz Grabałowski

Organista w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, gdzie także założył i prowadzi scholę liturgiczną. Organizuje Warsztaty Muzyki Liturgicznej prowadzone m.in. przez: Pawła Bębenka, Huberta Kowalskiego i Piotra Pałkę

Małgorzata Kosarga

Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dyrygent, nauczyciel muzyki w jednej z częstochowskich szkół podstawowych.

Marta Madejska

Absolwentka Podyplomowego Studium Emisji Głosu AM w Bydgoszczy, nauczyciel języka angielskiego. Uczęszcza do Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów Uwielbienia. Prowadzi zajęcia z emisji głosu.

Darek Madejski

Absolwent Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Muzykoterapii na AM we Wrocławiu. Dyrygent zaangażowany w rozmaite projekty muzyczne. 

Magdalena Pietrulewicz

Prawnik, założyciel i prezes Stowarzyszenia Wręczyckich Inicjatyw Kulturalnych TEATR WRĘCZ, animatorka kultury. Związana ze środowiskiem Częstochowskiego Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.

OŚRODEK MUZYKI LITURGICZNEJ
przy Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie

telefon 795 028 492

e-mail osrodekmuzykiliturgicznej@gmail.com